Main menu

V&M Limburg

Vrouw & Maatschappij neemt standpunten in over de positie van vrouwen in de samenleving. Vrouw & Maatschappij streeft naar een écht gelijke – kansenbeleid voor vrouwen en mannen in de politiek, in het beleid en in de besluitvorming. V&M ijvert ervoor om de dagelijkse
bekommernissen en belangen van vrouwen aan bod te laten komen in het politieke debat.

Voorzitster V&M Limburg: Heidi Wuestenbergs - heidi.wuestenbergs@skynet.be

Secretariaat: Nicole Timmermans - ntimmermans@cdenv.be

Extra informatie over Vrouw & Maatschappij werking vind je op www.vrouwenmaatschappij.be